ATM-CDM มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนข้ามเขตช่วงปีใหม่

825829-img-1415887348-1

ธนาคารสมาชิกชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็ม มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารเจ้าของบัตร และยกเว้นค่าธรรมเนียมฝากเงินสดข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ หรือ ซีดีเอ็ม ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 ในเวลา 23.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่

ที่มา ผู้จัดการ


Related News

  • ของขวัญปีใหม่จาก Uber X, นั่งฟรี 2เที่ยวๆ ละไม่เกิน 700 บาท.