Wednesday, June 18th, 2014

 

เที่ยว Tokyo และภูมิภาค Tohoku

tohoku

คนเราถ้ายังไม่ตาย ก็ควรออกหาประสบการ์ไปเรื่อยๆ ถูกต้องมั้ยครับ !! เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ผมได้พาร่างกายที่ปวกเปียกจากการทำงานมาทั้งปี ออกตามหาสารกระตุ้นอดีนาลีนในร่างกายที่ภูมิภาคอ่านต่อ