Boeing 777-300ER

 
 

พาชมภายใน SWISS Boeing 777-300ER เครื่องบินรุ่นใหม่ มาให้บริการกรุงเทพฯ-ซูริค

DSC_1369 copy

สายการบินสวิส (Swiss International Air Lines หรือ SWISS)อ่านต่อ


Singapore Airlines; SQ16 SIN-ICN Business Class 777-300ER

DCIM100GOPROGOPR1976.

มีรีวิวมาฝากอีกหนึ่งรีวิวเป็นไฟลท์ที่เดินทางจากสิงคโปร์ไปอินซอน เกาหลีใต้ ด้วยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้นธุรกิจ บนเครือง Boeingอ่านต่อ