พม่า

 
 

บิน Thai Smile :) ปฐมฤกษ์สู่มัณฑะเลย์

post-1638-0-65246500-1444722812

วันนี้เราจะพาทุกท่านบินยิ้ม ๆ กับสายการบิน Thai Smile ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯอ่านต่อ


มิงกาลาบา มัณฑะเลย์… เที่ยวพม่า

post-642-0-49763400-1391309814[1]

ผมและเพื่อนซี้อีก 2 คน   เหินฟ้าโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ไปท่องเมืองมัณะเลย์  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์..เมืองแห่งความสงบ สวยงามอ่านต่อ