ฮ่องกง

 
 

นั่ง Siam Air สายการบินสีสวย บินสบาย ๆ ไปฮ่องกง

post-1638-0-29660300-1457510241

สยามแอร์ที่เป็นอีกหนึ่งสายการบินสัญชาติไทยและมีเส้นทางหลายเส้นทางสู่ต่างประเทศจากดอนเมือง ซึ่งมีเส้นทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างฮ่องกงและสิงคโปร์